ALCHYMISTA

ALCHYMISTA Těžko říci, jaká substance se zde zrovna flambuje v porcelánovém tyglíku, ale výsledek jedné transmutace je u tohoto alchymisty již více než zřejmý.Troufáme si totiž tvrdit, že bez menší nápovědy by ve zlatoději jako vystřiženém z doby Rudolfa II. hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu jen tak někdo nepoznal…

Kostým – i s obligátním límcem – alchymistovi zapůjčil fundus libereckého Divadla F. X. Šaldy, téměř dragounský knír opět pochází z kampaně nejmenované limonády.

Podobně jako kolega z pozdější doby, Albert Einstein na jiné fotografii měl alchymista původně mixovat ve zkumavkách barevné čmoudy připomínající nervový plyn, ale zkušenosti se zasahujícími hasiči nakonec fotografku přiměly změnit plán a nahradit je něčím nenápadnějším – i když otevřený oheň také není dvakrát košer.

Je také celkem možné, že se Martin Půta ve skutečnosti minul povoláním. Nabitý rozvrh nedovolil příliš dlouhé kejkle s líčením a kostýmem, ale hejtmanovy herecké vlohy prý stačily na to, aby bylo během deseti minut hotovo. Že by praxe? Kdo vlastně tuší, co se v tajných krajských laboratořích děje…

Mistrovi jsme položili pár otázek.

P: „Obsahuje budova Krajského úřadu tajné kobky se zlatoději, nebo je to jen fáma?“

A: „Po roce usilovného hledání zlatodějů, tajných zásob zlata a výrobny drahých kovů musím s lítostí přiznat, že žádný takový tajný zdroj financí budova Krajského úřadu bohužel neobsahuje. Také stopy po zlatých žilách se již v okolí této budovy nenacházejí a pověst praví o jejich vyschnutí. Vzhledem ke stavu rozpočtu kraje je to škoda a také v budeme budeme muset spoléhat sami na sebe.“

 

P: „Lze konstatovat, že například zjednodušený postup rozbití olověného atomu je jednodušší než průměrný jeden bod zastupitelstva, nebo je tomu naopak?“

A: „Složitá jsou především ta jednání společenstva zastupitelů, která mají tvořiti cosi nového a lépe fungujícího. Rozbíjení jest obecně vždy procesem jednodušším než syntéza, výroba nových sloučenin či stavba domu sloužícího příštím generacím. Bourání, křik a silná slova jsou davu lidu přirozenější.“

 

P: „Splňuje vaše laboratoř normy Evropské unie?“

A: „Alchymistická laboratoř vznikla v době, kdy myšlenka společné Evropy byla prosazována především výhodnými rodovými sňatky, církevními dekrety nebo nezbytnými válkami decimujícími obyvatelstvo jiného vyznání a jazyka. Na drobnou byrokracii a normy nebylo v té staré době tolik času…“

 

P: „Je vaše nová vizáž jen součástí kostýmu, přípravou na Movember, nebo chystáte změnu image?“

A: „Letošní akci Movember na podporu vyšetřování prostaty jsem nejenom včas nezachytil, ale zároveň jsem nenašel dost odvahy na růst opravdového kníru. Knír a kotlety byly součástí kostýmu a výrazem podpory zmíněné akci.“

 

P: „Zdá se, že výbuchy, kouř a oheň jsou nedílnou součástí výzkumu. Vidíte nějakou paralelu s běžným životem?“

A: „Touha bádat, hledat nové sloučeniny a objevovat nepoznané žene nás lidi vpřed od vzniku světa, takového jak jej známe. Slepé uličky, nechtěné objevy a nečekané výbuchy jsou doprovodem této cesty. Také v běžném životě se často ocitneme v situaci, do které jsme sami nesměřovali. Důležité je neztratit víru, že už příští den může bude líp.“

 

Alchymista: Martin Půta

Make-up: Adéla Anděla Bursová

Kostým zapůjčil fundus Divadla F.X.Šaldy

Text: Pisálek

nad ohněm dohlížel Martin Hes